Contact us

Dr. Ketrina Cabiri Mijo

Project Manager
E-mail: ketrina.cabiri@uet.edu.al
Project Website: https://evivaproject.eu/
Facebook page: EVIVA

    Adress: Bulevardi “Gjergj Fishta”,

    Nd.70, H.1, Njësia Bashkiake Nr.7,

    Kodi Postar 1023, Tiranë