Contact us

Dr. Ketrina Cabiri Mijo

Project Manager
E-mail: ketrina.cabiri@uet.edu.al
Project Website: https://evivaproject.eu/
Facebook page: EVIVA

Adress: Bulevardi “Gjergj Fishta”,

Nd.70, H.1, Njësia Bashkiake Nr.7,

Kodi Postar 1023, Tiranë